Điều kiện trổi – trả sản phẩm: 

1. Các sản phẩm được đổi/trả

  • Việc đổi sản phẩm phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày quý khách nhận sản phẩm.
  • Sản phẩm vẫn còn trong trạng thái ban đầu, có đầy đủ nhãn mác, thiết bị và phụ kiện đi kèm.
  • Sản phẩm không qua sửa chữa, bị bẩn hoặc hư hỏng.
  • Hoàn trả sản phẩm có bao bì đầy đủ, có tên và mã sản phẩm bên ngoài.
  • Hoàn trả sản phẩm cùng hóa đơn, chứng từ có liên quan trong quá trình mua sản phẩm.

2. Các sản phẩm không được đổi – trả 

  • Sản phẩm được mua trong thời gian khuyến mãi và không áp dụng chính sách đổi/trả sản phẩm.
  • Các sản phẩm được quy định cụ thể không cho phép đổi/trả hàng.

3. Hoàn tiền:

  • Trong trường hợp khách hàng đã mua hàng mà dùng sản phẩm 1 thời gian mà muốn trả hàng thì sẽ định giá hiện tại
  • Qúy khách có thể đổi sản phẩm bằng hoặc lớn hơn giá trị máy hiện tại chịu 10% phí dịch vụ